LillHuldas labradorer
Uppdaterad:
2019-01-14
kl 20:04
Valparna o Judiths blogg

FTW Copperbirch Lancelot

Lance finns hos Charlott Lindell, Minnows Kennel.

Judith är parad med Lance och valpar väntas födas i juletid!!!!!

 

Lillhuldas Judith i väntans tider