LillHuldas labradorer
Uppdaterad:
2018-10-05
kl 16:17
Valpar

FTW Copperbirch Lancelot

Lance finns hos Charlott Lindell, Minnows Kennel.

Lance kommer att paras med Lillhuldas Judith i höst och valpar i början på 2019.