LillHuldas labradorer
Uppdaterad:
2022-06-26
kl 10:40
Startsidan

Ella

Lill Huldas Cinderella "Ella" f. 2000-05-09

Ella fick somna in i slutat av augusti 2013 efter ett långt och händelserikt liv då hennes kropp inte längre orkade.

e. Pollbear Rockpool

u. Sjch Lill Huldas Bothilda

Hd och Ad: Ua