LillHuldas labradorer
Uppdaterad:
2019-11-10
kl 15:36
Valpar

Välkommen till Lill Huldas kennel

Uppfödning av labradorer för jakt


En jaktdag på Irland

Valpar planeras efter Lillhuldas Kompis, hon kommer paras med Minnows Irish Earl

Kompis löper förhoppningsvis januari/ferbruari.

Mer info på valpsidan.